Kaj moram vedeti kot najemnik?

 • da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje
 • da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije
 • da v primeru da najemam kot pravna oseba, najemodajalec pa je fizična oseba, sem dolžan mesečno odvajati davščine na najemnino za najemodajalca
 • da mora transakcija imeti najemno pogodbo v pisni obliki
 • da so pogodbe lahko sklenjene za določen ali nedoločen čas
 • da obstaja različna zakonodaja za oddajo stanovanjskih in poslovnih nepremičnin
 • da se seznanim s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine
 • da mora nepremičnina imeti veljavna upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje itd.)
 • da sem pozoren na morebitne stvarne napake
 • ob prevzemu nepremičnine moram natančno pregledati vse prostore in pritikline ter nemudoma podati pripombe glede morebitnih napak, ki sem jih opazil
 • da poiščem pomoč nepremičninskih strokovnjakov kadar dvomim v svoje znanje in informacije