Kaj moram vedeti kot kupec?

  • da stopam na trg nepremičnin kjer ceno kreira ponudba in povpraševanje
  • da je cena odvisna od stanja nepremičnine in mikro lokacije
  • da so vse transakcije na trgu nepremičnin obdavčene (davek na promet nepremičnin v višini 2% ali davek na dodano vrednost (9.5% ali 22%))
  • da mora transakcija imeti pogodbo za prenos lastništva v pisni obliki
  • da je sestavni del prodajne pogodbe zemljiško knjižno dovolilo (intabulacijska klavzula)
  • da se seznanim s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine
  • da mora nepremičnina imeti veljavna upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje itd.)

  • da sem pozoren na morebitne stvarne napake
  • ob prevzemu nepremičnine moram natančno pregledati vse prostore in pritikline ter nemudoma podati pripombe glede morebitnih napak, ki sem jih opazil
  • da poiščem pomoč nepremičninskih strokovnjakov kadar dvomim v svoje znanje in informacije