Cenik storitev nepremičninske družbe Central RE d.o.o.

Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, MŠ 1884549000, DŠ: 56275650

STORITEV CENA
POSREDOVANJE PRI PRODAJI / NAKUPU NEPREMIČNINE
Uvodni informativni razgovor brezplačen
Vrednost nepremičnine do 10.000 EUR 1.000 EUR
Ekskluzivno posredovanje po dogovoru
Nepremičninsko svetovanje 345 EUR/h za svetovanje v pisarni ali 480 EUR/h za svetovanje na terenu
   
OGLEDI NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA  

Vključeni v ceno posredovanja.

V kolikor pa naročitelj neutemeljeno odpove
posredniško pogodbo ali sama sklene posel s kršitvijo posredniške pogodbe
ali če neutemeljeno odkloni podpis pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba

 

135 EUR/ogled plus kilometrina od poslovnega naslova posrednika do nepremičnine (0,37 EUR/km)

 

 
STROŠKI OGLAŠEVANJA IZVEN SPLETNE STRANI CENTRAL.SI

po dejanskih stroških, razen v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno, da so stroški vključeni v provizijo

   
SESTAVA POGODB (v primeru realizacije posla se strošek všteje v provizijo)  
Predpogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah

1.000 EUR do vrednosti 150.000 EUR oz. 1.800 EUR nad navedeno vrednostjo

Prodajna pogodba

1.800 EUR do vrednosti 200.000 EUR

2.100 EUR do vrednosti 350.000 EUR

2.950 EUR do vrednosti 500.000 EUR

4.000 EUR nad vrednostjo 500.000 EUR

Prodajna pogodba – dvojezična

1.950 EUR do vrednosti 200.000 EUR

2.300 EUR do vrednosti 350.000 EUR

3.250 EUR do vrednosti 500.000 EUR

4.850 EUR nad vrednostjo 500.000 EUR

Najemna pogodba 15% vrednosti letne najemnine
Najemna pogodba – dvojezična 22% vrednosti letne najemnine
Dodatek (aneks) k pogodbi 450 EUR
   
IZPOLNJEVANJE VLOG  
Sestava/izpolnitev vlog za davčni postopek (DURS…) brezplačno
Sestava/izpolnitev drugih vlog 300 EUR
   
ETAŽNA LASTNINA  
Akt oz sporazum o oblikovanju etažne lastnine po dogovoru
Vsaka nadaljnja enota etažne lastnine po dogovoru
   
UREDITEV ZK STANJA IN VPISI V ZK TER IZBRISI IZ ZK  
ZK predlog za vknjižbo pravice 300 EUR

ZK predlog za vpis etažne lastnine

po dogovoru

ZK predlog za poočitev 120 EUR
ZK predlog za izbris pravice 120 EUR
   
DRUGA ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, PRIDOBITEV DOKUMENTOV  
ZK izpisek z elektronskim vpogledom brezplačno
Uradni ZK izpisek 25 EUR
Potrdilo o namenski rabi 45 EUR
Izris parcele / mapna kopija z elektronskim vpogledom 20 EUR
Uradni izris parcele / mapna kopija 30 EUR
Lokacijska informacija za gradnjo 45 EUR
Potrdilo ali odločba UE o dovolitvi posla 90 EUR

Cene zajemajo 22% DDV. Ne zajemajo pa upravnih ali sodnih taks ali pristojbin, niti morebitnih notarskih storitev.

 

Cenik velja od 10.08.2019 dalje.