Cenik storitev

1.     Splošno

1.1.    Posredovanje pri prodaji in nakupu nepremičnine

Pogodbena vrednost nad 10.000,00 EUR                 4% + 22% DDV

Pogodbena vrednost do 10.000,00 EUR                 800,00 EUR + 22% DDV = 976,00 EUR

Ekskluzivno posredovanje         po dogovoru

1.2.    Provizija za posredovanje pri oddaji in najemu / zakupu nepremičnine

Provizija za posredovanje pri oddaji in najemu nepremičnine znaša 4 % pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine / zakupnine in ne manj kot 150,00 EUR oz. v primeru posredovanja za gospodarske subjekte največ v višini dvomesečne bruto najemnine + 22 % DDV, če ni v POP dogovorjeno drugače. Pogodbena vrednost je enaka zmnožku zneska mesečne najemnine/zakupnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.

Ekskluzivno posredovanje         po dogovoru

2.    Dodatne storitve

2.1.    Sestava prodajnih pogodb, pri sklenitvi katerih posreduje        800,00 EUR + 22% DDV = 976,00 EUR
nepremičninska družba (vključuje izvedbo primopredaje
nepremičnine, sodelovanje pri prepisu naročnin,
pripravo in hrambo slikovnega gradiva)*

2.2.    Sestava najemnih pogodb, pri sklenitvi katerih posreduje nepremičninska družba (vključuje izvedbo primopredaje nepremičnine, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva)

Osnova za določitev cene za sestavo najemnih pogodb oz. storitve iz te točke je enaka dvanajstkratniku enomesečne bruto najemnine.

Osnova (v EUR) Cena dodatnih storitev (v EUR)
       
od do brez DDV z DDV
  3900 450 549
3901 4800 600 732
4801 5700 680 829,6
5701 6600 750 915
6601 7500 900 1098
7501 8400 1050 1281
8401 9300 1150 1403
9301 10200 1200 1464
10201 11100 1350 1647
11101 12000 1500 1830
12001 12900 1600 1952
12901 13800 1650 2013
13801 14700 1800 2196
14701 15600 1950 2379
15601 16500 2050 2501
16501 17400 2150 2623
17401 18300 2250 2745
18301 19200 2400 2928
19201 20100 2500 3050
20101 21000 2550 3111
21001 21900 2750 3355
21901 22800 2850 3477
22801 23700 2950 3599
23701 24600 3050 3721
24601 25500 3200 3904
25501 26400 3300 4026
26401 27300 3450 4209
27301 28200 3500 4270
28201 29100 3650 4453
29101 30000 3800 4636

 

Če se najemna pogodba sklepa za čas trajanja najema 24 ali več mesecev, je osnova za določitev cene sestave najemne pogodbe in v to ceno vključenih storitev iz zgornje tabele enaka 25-kratniku enomesečne bruto najemnine. Če tako določena osnova ne preseže 8.125,00 EUR, se storitve iz te točke obračunajo v višini 325,00 EUR + 22 % DDV = 396,50 EUR. Če pa tako določena osnova preseže 8.125,00 EUR, se navedena cena storitev iz te točke za vsakih nadaljnjih začetih 1.875,00 EUR nad 8.125,00 EUR osnove poviša za 75,00 EUR + 22 % DDV = 91,50 EUR.

2.3. Preverjanje pravnega stanja nepremičnine*    se obračuna po urni postavki 240,00 EUR/ura + 22% DDV = 292,80 EUR/ura

2.4. Pregled in ureditev zemljiškoknjižnega stanja

Pridobitev izpisa iz zemljiške knjige s potrdilom sodišča             55,00 EUR + 22 % DDV = 67,10 EUR
ali notarja

Sestava zemljiškoknjižnega dovolila*            70,00 EUR + 22% DDV = 85,40 EUR

Sestava akta o oblikovanju etažne lastnine (do 5 delov stavbe)            920,00 EUR+ 22% DDV = 1.122,40 EUR
Vsak nadaljnji del stavbe             55,00 EUR + 22% DDV = 67,10 EUR

Priprava zemljiškoknjižnega predloga                    se obračuna po odvetniški oz. po notarski tarifi.

2.5. Oglaševanje, organizacija in izvedba ogledov, svetovanje, ocena tržne vrednosti nepremičnine

Oglaševanje nepremičnine
- spletna stran nepremičninske družbe, Nepremicnine.net*            15,00 EUR EUR/stran + 22% DDV = 18,30 EUR/stran
- oglaševanje v drugih medijih            po veljavnem ceniku vsakokratnega medija, v katerem se oglašuje        
    
Kilometrina*            0,55 EUR/km + 22% DDV = 0,67 EUR/km

Ogled nepremičnine*            se obračuna po urni postavki 95,00 EUR/ura + 22% DDV = 115,90 EUR (pri oddaljenosti nad 20 km se dodatno obračuna še kilometrina)

Nepremičninsko svetovanje ali sodelovanje pri pogajanjih*            se obračuna po urni postavki 325,00 EUR/ura + 22 % DDV = 396,50 EUR/ura

Ocena tržne vrednosti nepremičnine            se obračuna po urni postavki 240,00 EUR/ura + 22 % DDV = 292,80 EUR/urea

2.6. Ureditev upravnih postopkov (FURS, itd.)

Sestava vlog za davčne postopke (FURS)*    12,00 EUR EUR/stran + 22% DDV = 14,64 EUR/stran

Sestava drugih vlog za upravne postopke    18,00 EUR EUR/stran + 22% DDV = 21,96 EUR/stran

Pridobitev lokacijske informacije*                        15,00 EUR + 22 % DDV = 18,30 EUR

Zastopanje v postopku za odobritev soglasja po ZKZ                375,00 EUR + 22 % DDV = 457,50 EUR
pri prodaji kmetijskega ali gozdnega zemljišča*

Zastopanje v postopku za pridobitev soglasja                220,00 EUR + 22 % DDV = 268,40 EUR
po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine
in v postopku za pridobitev izjave občine o neuveljavljanju
predkupne pravice*

Zastopanje v postopku pridobitve EMŠO ali matične številke            420,00 EUR + 22 % DDV = 512,40 EUR
ali davčne številke        

Pridobitev energetske izkaznice                        55,00 EUR + 22 % DDV = 67,10 EUR

Pridobitev kopije katastrskega načrta     65,00 EUR + 22 % DDV = 79,30 EUR

2.7. Pridobivanje druge manjkajoče dokumentacije in potrdil             se obračuna po urni postavki 220,00 EUR/ura + 22 % DDV = 268,40 EUR/ura

2.8. Pregled listin    se obračuna po urni postavki 220,00 EUR/ura + 22 % DDV = 268,40 EUR/ura

2.9. Druge storitve (storitve pomoči naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, notarski overitvi podpisov na pogodbi, ipd.)      se obračuna po urni postavki 220,00 EUR/ura + 22% DDV = 268,40 EUR/ura

*storitve so že vključene v posredniško provizijo in se ne zaračunavajo dodatno, razen če nepremičninska družba ni upravičena do plačila provizije, vendar je upravičena do povračila dejanskih stroškov skladno z SPP in POP.

V ceno storitev niso vštete upravne, sodne takse ter notarske storitve.