Nepremičninsko posredovanje:

 • prodaja
 • oddaja
 • nakup
 • najem

 

 

Poslovno svetovanje:

 • nepremičnisnko investicijsko svetovanje
 • neformalna cenitev nepremičnin (tržna, dohodkovna, stroškovna analiza)
 • vzdrževanje in upravljanje nepremičnin
 • davčno svetovanje pri nepremičninskih poslih

 

Pravno svetovanje:

 • svetovanje na področju nepremičniskega poslovanja
 • stvarno pravo
 • obligacijsko pravo
 • graditev objektov
 • davščine
 • dediščine,
 • idr

 

Izdelava Energetskih izkaznic:

Energetska izkaznica nam kot javna listina daje relevanten podatek s katerim lahko neposredno medsebojno primerjamo posamezna stanovanja ali poslovne prostore z vidika stroškov, povezanih z energijo za ogrevanje oz. hlajenje.

 

Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji nepremičnine oz. pri oddajanju nepremičnine v najem za obdobje daljše od enega leta

 

 • hitra in strokovna izdelava energetskih izkaznic
 • konkurenčna cena
 • veljavnost je 10 let
 • globa:
  • 250 EUR, če se pri oglaševanju nepremičnine ne navedejo energijski kazalniki
  • 300 EUR, če se pri podpisu pogodbe o prodaji oz. najemu ne predloži energetska izkaznica stavbe oz. stanovanja

 

Notranje oblikovanje:

 • svetovanje
 • idejne zasnove
 • izrisi
 • implementacija

 

Gradbeni inženiring:

 • gradite, prenavljate ali obnavljate in bi radi »all in one« storitev?
 • PZI, PGD
 • pridobitev dokumentacije
 • izdelava projektov
 • izvedba
 • nadzor